• 31

  Jul

  Instrument Landing System (ILS)

  Instrument Landing System (ILS) merupakan sistem pemandu pendaratan (landing) pesawat udara dengan menggunakan instrument elektronika. ILS berfungsi untuk membantu pesawat udara agar mendarat tepat pada center line runway dean dengan sudut pendaratan yang tepat yakni sekitar 3. ILS terdiri dari 3 komponen yaitu: 1. Marker Beacon merupakan peralatan navigasi yang memberikan informasi berupa audio dan visual untuk mengetahui j...
 • 24

  Apr

  Makkah dalam Al-qur'an

  Ada beberapa nama Mekah dalam al-qur’an diantaranya ialah: 1. Makkah “dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka”. (Qs. Al-Fath/48:24) 2. Bakkah “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petu...
 • 14

  Jan

  Hajar Aswad

  Hajar Aswad adalah batu yang tertanam dipojok selatan Ka’bah pada ketinggian kurang lebih 1,10 meter dari tanah, panjang 25 cm dan lebar sekitar 17 cm. Awalnya merupakan satu bongkah batu saja, tetapi sekarang berkeping-keping menjadi 8 gugusan batu-batu kecil karena pernah pecah, yang terjadi pada zaman Qaramithah, yaitu sekte dari syi”ah Ismailiyyah al-Batiniyyah dari pengikut Abu Thahir al-Qarmathi yang mencabut hajar aswad dan membawanya ke ihsa’ pada tahun 319H, tetapi kemudian dikembalikan lagi pada 339H.
 • 6

  Jan

  Nama-nama Ka'bah dalam Al-Qur'an

  Dalam Al Qur’an menyebutkan nama-nama lain Ka’bah, antara lain: Al Bait ( rumah ) ” Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk ( tempat beribadah )manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah ( Mekah ) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia” (QS Ali Imran 96) Baitullah ( rumah Allah ) ” Dan ( ingatlah ), ketika kami menjadikan ruma...
 • 22

  Nov

  Asal Usul Kehidupan

  1. Teori Kosmozoa ? Kehidupan di bumi berasal dari tempat lain di alam semesta, boleh jadi tergabung dalam meteorit yang jatuh. Beberapa meteorit diketahui mengandung molekul-molekul organik. Teori ini tidak dapat menjawab pertanyaan dasar tentang asal usul kehidupan. 2. Teori Abiogenesis ? Makhluk hidup berasal dari benda mati yang terbentuk secara spontan. Teori ini di pelopori oleh Aristoteles yang bertahan hingga tahun 1800-an. Kemudian dilanjutkan oleh Antonie Van Leeuwenhoek. 3. Teori Biogenesis ? Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. a. Francisco Redi Pada tahun 1668, seorang dokter Italia melakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa ulat tidak timbul dengan sendirinya pada daging yang membusuk. Ia meyakini bahwa ulat tersebut berasal dari telur lalat. b. Lazzaro Spalla
- Next

Author

Follow Me

Search

Recent Post